Carmen Schievels

…Beweegt ook mee!

We moeten ouders passende hulp bieden wanneer zij niet in staat zijn zorg te dragen voor hun kind

Ik wil graag meebewegen omdat we vanuit MeiDy zien dat er niet altijd passende hulp en ondersteuning geboden kan worden, waardoor een UHP noodzakelijk is. Wij bieden bij MeiDy wenje O&K een ouderschapstaxatie, waarin we in drie maanden de balans kunnen opmaken. Daarin staat wat een ouder goed kan, waar de zorgen liggen en of een ouder in staat is om de zorgen voldoende te veranderen. Daaruit kan naar voren komen dat er grote zorgen zijn met betrekking tot de leerbaarheid van de ouder en dat de veiligheid van het kind hierdoor in het gedrang komt. In zulke gevallen heb je 24-uurs plekken voor gezinnen nodig, waarbij te allen tijde ondersteuning geboden kan worden bij het opvoeden van het kind op instructieniveau. Deze plekken zijn bijna niet te vinden, waardoor het veelal uitdraait op een UHP.

Carmen is gedragswetenschapper /behandelcoördinator bij MeiDy.

Er zijn meer 24-uurs plekken voor gezinnen nodig, om uithuisplaatsing te voorkomen.

Bedankt voor het lezen! Kunnen wij elkaar helpen?

Heb je na het lezen vragen, of denk je dat we iets voor elkaar kunnen betekenen? Stuur mij een bericht op Linked-in.

 

Kun je mij helpen?

Ik ben geïnteresseerd in goede zorg voor gezinnen met (veelal jonge) kinderen. Passende hulp voor
ouders wanneer zij niet in staat zijn om de zorg voor hun kind, zonder professionele hulp, te dragen.

Zo help ik jou:

Ik ben als behandelcoördinator verbonden aan het ouder- en kindhuis van MeiDy. Wij voeren
ouderschapstaxaties uit waarbij wij, aan de hand van de richtlijn Goed Genoeg Ouderschap, kijken of
ouders de zorg voor het kind ‘goed genoeg’ kunnen dragen. Ik kan ervaringen delen waarbij je zou
willen dat ouder en kind samenblijven in een setting die voldoende holding biedt, maar dat dit niet
mogelijk is omdat die setting er niet is. Ook voorbeelden waarbij de problematiek van de ouder zo
voorliggend is (denk aan trauma, ASS etc.) dat een ouderschapstaxatie niet van de grond komt. Dan
kunnen wij niet een gedegen advies geven op het gebied van opvoedvaardigheden, omdat de eigen
problematiek van de ouders voorliggend is. Ouders krijgen op deze manier geen eerlijke kans, wat
vaak tot gevolg heeft dat ouder en kind van elkaar gescheiden worden.

Ontmoet onze voorlopers en hun verhalen:

Meer verhalen? Ontdek ze hier

Ben jij ook een voorloper? Doe mee!

Je loopt niet alleen. Meer dan 50 voorlopers gingen je voor.

Wij gunnen alle Friese kinderen de veiligheid & ontwikkeling die ze stuk voor stuk verdienen.

Daarom is NU de tijd aangebroken om elkaar te inspireren, uit te dagen & te helpen

We verzamelen voorbeelden en verhalen en creëeren  nieuwe voorwaarden