Aukje Wouda

…Beweegt ook mee!

Alle kinderen op onze scholen moeten goed gezien worden in hun onderwijs- en begeleidingsbehoeften.

Vanuit mijn intervisiegroep werd ik gewezen op de beweging Van Nu Tot Nul. Toen ik zag dat er tussen de voorlopers nog geen mensen zitten die binnen het onderwijs werken, wilde ik meebewegen. Ouders en leerkrachten vormen samen het fundament van de ontwikkeling van het kind en de ontwikkelingskansen zijn afhankelijk van deze volwassenen. Een kind ontwikkelt zich voortdurend in wisselwerking met de omgeving en een goede wisselwerking tussen de onderwijsleer en opvoedingsomgeving is voor het kind van wezenlijk belang, vooral wanneer blijkt dat er op school (of thuis) aanpassingen nodig zijn om de ontwikkeling van het kind goed te kunnen ondersteunen. Een goede- en transparante samenwerking tussen school en ouders en de hulpverleners die bij ouders en kind betrokken zijn, is noodzakelijk om samen van betekenis te kunnen zijn voor het kind. Met elkaar in gesprek zijn, uitgaan van elkaars kansen en mogelijkheden om het kind zo goed mogelijk te stimuleren in de ontwikkeling, vind ik essentieel in mijn werk. Ik ben ervan overtuigd dat werken vanuit protocollen niet de oplossing is, maar dat oplossingsgericht met elkaar in gesprek zijn over doelen die er écht toe doen voor de ander wel werkt. Vanuit die visie werk ik als orthopedagoog in het onderwijs samen met leerkrachten, intern begeleiders, ouders en kinderen en de betrokken externe hulpverlening. Met als doel dat alle kinderen op onze scholen goed worden gezien in hun onderwijs- en begeleidingsbehoeften en dat zij daarbij de passende ondersteuning krijgen van alle volwassenen die hen omringen. Dus: nul thuiszitters!

Aukje is orthopedagoog-generalist bij PCBO Leeuwarden e.o. en deels eigen onderneming.

Ouders en leerkrachten vormen samen het fundament van de ontwikkeling van het kind.

Bedankt voor het lezen! Kunnen wij elkaar helpen?

Kun je mij helpen?

Ik ben vooral geïnteresseerd in het versterken van de verbinding tussen onderwijs en hulpverlening. Hoe kunnen we elkaar versterken? Hoe zorgen we er samen voor dat kinderen snel de juiste hulp krijgen die ze nodig hebben, zonder dat we tegen elkaars bureaucratie aanlopen? Ik ben ervan overtuigd dat we bestaande bureaucratische systemen aan kunnen pakken en gezamenlijk tot goede afspraken kunnen komen door elkaar te horen en te vertrouwen, maar vooral door elkaar écht te kennen in professionaliteit en verantwoordelijkheid. Samen denken en doen in mogelijkheden.

Zo help ik jou:

Sinds 2001 werk ik als orthopedagoog in het onderwijs en ik heb me altijd bijgeschoold binnen dat werkveld, maar ook daarbuiten. Ik heb vanuit verschillende werksituaties ervaringen opgedaan: onderwijsbegeleidingsdienst, verschillende stichtingen voor regulier basisonderwijs, SBO en SO- scholen, Voltijds HB-onderwijs, eigen praktijk.

Ontmoet onze voorlopers en hun verhalen:

Meer verhalen? Ontdek ze hier

Ben jij ook een voorloper? Doe mee!

Je loopt niet alleen. Meer dan 50 voorlopers gingen je voor.

Wij gunnen alle Friese kinderen de veiligheid & ontwikkeling die ze stuk voor stuk verdienen.

Daarom is NU de tijd aangebroken om elkaar te inspireren, uit te dagen & te helpen

We verzamelen voorbeelden en verhalen en creëeren  nieuwe voorwaarden